Links:

Titel

Termografering


Termografering bruges til energioptimering
Har du ønske om at få undersøgt om du fyrer for fuglene,
så er en termografering en rigtig god måde at få et visuelt overblik over de muligheder, der er for at forbedre din bolig.
En god termografisk undersøgelse skal indeholde en konstruktiv og forklarende gennemgang af bygningen,
således du som ejer føler at du kender din ejendom, når vi er kørt igen.
Ligeledes skal en gennemgang bibringe dig et kort med konstruktiv rapport,
samt både termografiske og digitale billeder, så der for den ikke sagkyndige også har mulighed for at vurdere hvor billederne er taget.
Rapporten skal kunne læses af en ikke sagknydig person, og derfor skal den skrives på en konstruktiv måde der tager hensyn til dig som slutbruger.
Termografi kan også bruges til fejlfinding på tekniske installationer, det være sig eltavler, varmerør og solceller for eksempel.´
Da omfanget af en termisk gennem gang af et hus variere meget. Ring da for pris på netop dit hus.


Kontakt:

Mail:

Fogelberg@HagestedToemreren.dk

Telefon:

+45 23 33 92 85